ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ CIORΟι Ανώτατες Ομοσπονδίες Εφέδρων Αξιωματικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν την καρδιά της CIOR παραμένοντας ταυτόχρονα εντελώς ανεξάρτητες από αυτήν σε εθνικό επίπεδο.Οι Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την επιλογή των αντιπροσώπων τους στην CIOR ενώ επικεφαλής της κάθε εθνικής αντιπροσωπείας είναι ο αντιπρόεδρος υπεύθυνος για θέματα της CIOR.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟι Επιτροπές που λειτουργούν για λογαριασμό της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι πέντε και είναι οι εξής : DEFSEC, CIMIC , COMMS, LEGAL και MILCOMP. Μαζί με τις υποεπιτροπές PfP και SSC υπάγονται απ?ευθείας στις εντολές και δικαιοδοσία του Προέδρου της CIOR. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να συστήνει και επιπλέον επιτροπές σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η ανάθεση επιπλέον δραστηριοτήτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΟ Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας προέρχονται και οι τρείς από την ίδια εθνική αντιπροσωπεία και η θητεία τους διαρκεί δύο χρόνια. Οι τρείς τους αποτελούν την προεδρεία της CIOR ενώ ο Πρόεδρος της CIOR σχηματίζει την ομάδα της προεδρείας.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΟι Επιτροπές που λειτουργούν για λογαριασμό της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ένδεκα και είναι οι εξής : 

· Public Affairs Committee
· CLA Committee
· 
Civil Military Co-operation (CIMIC)
· Defence Attitudes and Security Issues Committee
· Legal Affairs Committee
· Military Competitions Committee (MILCOMP)
· Partnership for Peace and Outreach Committee (PfP&O)
· Permanent Representative to NATO
· Symposium Working Group (SWG)
· Seminar Committee
· Young Reserve Officers Committee (YRO)

και υπάγονται απ'ευθείας στις εντολές και δικαιοδοσία του Προέδρου της CIOR. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να συστήνει και επιπλέον επιτροπές σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η ανάθεση επιπλέον δραστηριοτήτων.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΗ οικονομική κατάσταση της CIOR ρυθμίζεταιαπό τις ετήσιες συνδρομές των χωρών μελών της καθώς επίσης και από διάφορες δωρεές.

Α.Π.Ο.Ε.Α. & C.I.O.RΗ Ανωτάτη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) είναι από τα παλαιότερα μέλη της CIOR. Το 1957 ήταν το έτος συμμετοχής της πρώτης Ελληνικής αντιπροσωπείας στο ετήσιο Συνέδριο της CIOR στην Κοπεγχάγη. Η Προεδρία ανατέθηκε στην Ελλάδα το 1962. Τέσσερα Συνέδρια της CIOR έχουν οργανωθεί στην Αθήνα (1961, 1975, 1986 και 1999). Αντιπροσωπείες της ΑΠΟΕΑ έχουν συμμετάσχει σε όλα τα ετήσια Συνέδρια και συναντήσεις από τότε, ενώ τα ηγετικά στελέχη της ΑΠΟΕΑ έχουν εκπροσωπήσει την χώρα στην Εκτελεστική Επιτροπή και σε όλες τις άλλες Επιτροπές. Επίσης η ΑΠΟΕΑ συμμετέχει στους αθλητικούς αγώνες της CIOR.

Δεν χρειάζεται για τα μέλη της CIOR να περιγραφούν με λεπτομέρειες οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες των Εφέδρων Αξιωματικών της Ελλάδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια της συμμετοχής τους σ'αυτήν. Ο λόγος της υπενθύμισης γνωστών γεγονότων και δραστηριοτήτων - που μπορούν να βρεθούν σε πολλές εκδόσεις- δεν είναι η επανάπαυση στις δάφνες του ένδοξου παρελθόντος. Οι Εφεδροι Αξιωματικοί έχουν πολεμήσει γενναία στα πεδία των μαχών, σε αγαστή συνεργασία με τους μόνιμους στρατιωτικούς και το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Τα όπλα μπορεί να σιγούν σήμερα, αλλά οι πολεμικές μηχανές της οικονομικής, πολιτικής και επιστημονικής προπαγάνδας είναι πιο ηχηρές από τους παλαιού τύπου πολέμους, ενώ μεγαλώνουν οι απειλές για συγκρούσεις ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την χώρα μας.

Αυτό επιφορτίζει με νέες υποχρεώσεις καιαυξημένες ευθύνες όλους τους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθήκον των οποίων είναι να σταθούν στην "πρώτη γραμμή" και να βοηθήσουν στην εδραίωση πνεύματος ασφάλειας, αλληλεγγύης και ενότητας μεταξύ των συμπατριωτών τους αλλά και των συμμάχων τους.

Τώρα που η CIOR αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα σώμα εξαιρετικά καταρτισμένων στρατιωτικών και κοινωνικών ηγετών, πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάστασή μας. Αν και δεν καλούμαστε να δώσουμε το αίμα μας όπως κάναμε συχνά στο παρελθόν, πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για μιά τέτοια συνταρακτική ιδέα. Η πιθανότητα να γίνει πραγματικότητα αυτή η φρίκη δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά πάντα υπάρχει η απειλή της αστάθειας που δεν την αποκλείει.Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εδραιώσουμε μέσα μας, στα παιδιά μας, στους θεσμούς μας και στις ελεύθερες κοινωνίες μας, μια στέρεη αντίληψη για το τι σημαίνει η ενότητα της Συμμαχίας.

Επίσης είναι σημαντικότατο να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με τις χώρες του πρών Συμφώνου της Βαρσοβίας μέσω των πολιτικών και στρατιωτικών προγραμμάτων της Συνεργασίας για την Ειρήνη (PfP),έτσι ώστε να διατηρηθούν η ειρήνη και η δημοκρατία. Το να είσαι Εφεδρος Αξιωματικός σημαίνει να είσαι άτομο αφοσιωμένο στις αιώνιες αξίες του δυτικού πολιτισμού μας. Είναι αλήθεια ότι η εποχή μας απαιτεί ένα νέο τύπο Εφέδρου Αξιωματικού που, ως βαθειά καταρτισμένος επαγγελματίας, ως πολίτης και στρατιωτικός, μπορεί να επηρεάσει την κοινωνία στην οποία ζεί.

Υπάρχει πάντα μία τάση να ξεχνούμε ή να ελαχιστοποιούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την συμβολή των μικρών χωρών εκεί που αναμειγνύονται μεγάλες χώρες, όταν πλέον παρέλθουν η ένταση και ο κίνδυνος.Αλλά, αν υπολογισθεί η επίδρασή τους σε δεδομένη κρίσιμη κατάσταση, όπως το 1940/41,δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει την συμβολή των Εφέδρων Αξιωματικών της Ελλάδας στην ελευθερία και τη δημοκρατία, τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί το ΝΑΤΟ.

Οι Εφεδροι Αξιωματικοί της σύγχρονης Ελλάδας πάντα πολεμούν για την ελευθερία,τη δημοκρατία καιτην δικαιοσύνη, στην πατρίδα τους και στο εξωτερικό, ακολουθώντας το παράδειγμα των προγόνων τους στον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες και την Σαλαμίνα. Ενεργώντας έτσι κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έδειξαν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι παραμένουν ίδιοι και ότι η αφοσίωσή τους στην ελευθερία, στα ιδανικά της δημοκρατίας, όπως επίσης και στην αρχή της αξιοπρέπειας, δεν μειώθηκε κατά τηνπαρέλευση πλέον των δύο χιλιάδων ετών.

Η ΑΠΟΕΑ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενδυνάμωση των παραδοσιακών δεσμών της με την CIOR και τις ομοσπονδίες - μέλη της. Εχουμε συνειδητοποιήσει ότι μερικές φορές μπορεί να προκύπτουν διαφορές απόψεων και εντάσεις, ακόμη και μεταξύ των πιο αγαπημένων μελών της ίδιας οικογένειας, αλλά η ΑΠΟΕΑ πάντοτε θα προσπαθεί να προσεγγίζει όλα τα ζητήματα μαζί με τους Εφέδρους Αξιωματικούς όλων των χωρών του ΝΑΤΟ με πνεύμα καλής θέλησης και εποικοδομητικής συνεργασίας, προς όφελος των κοινών στόχων μας. Η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα και οι συνθήκες απαιτούν τέτοια συνεργασία, κατανόηση και αλληλεγγύη μεταξύ μας.

Η CIOR πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών - μελών ταυτόχρονα με την συνέχιση του αγώνα της για την εδραίωση μιας δίκαιης ειρήνης. Αυτή είναι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε, και το καθήκον μας προς τα παιδιά μας, τα οποία, όπως εμείς, θέλουμε να ζήσουν σε κλίμα ελευθερίας και ηρεμίας. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, προσκολλημένοι στην αρχή : "Οποιος θέλει ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο". Αυτά τα σοφά λόγια αντηχούν στην Ακρόπολη της Αθήνας από τις ημέρες της κλασσικής Ελλάδας, όταν το άγαλμα της Παλλάδας Αθηνάς, που είχε στηθεί εκεί, παρουσίαζε την θεά της σοφίας να κρατά ασπίδα και δόρυ ώστε να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.

Η CIOR μας έχει δώσει την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε ιδεές και να επεξεργαστούμε τρόπους βελτίωσης των σχεδίων άμυνας των χωρών μας. Ολοι εμείς είτε ώς μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε ώς μέλη των Επιτροπών, έχουμε συμμετάσχει στο έργο της CIOR και έχουμε εκτιμήσει τα επιτεύγματά της. Από αυτήν την άποψη, τιμούμε τους πρωτοπόρους που ίδρυσαν την Διασυμμαχική Συνομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών με σκοπό την αναχαίτηση κάθε επίδοξου εχθρού.